Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Neonatalverksamheten bedrivs i Danderyds sjukhus lokaler men tillhör organisatoriskt Karolinska sjukhuset.

Mer information om vårdavdelning 20-21 finner du på Karolinska sjukhusets webbplats.